Archív tagu: eurovolby

Sumár informácií k voľbám do Európskeho parlamentu

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné. Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019. …

Čítaj viac