Archív tagu: EKO

Trnavská župa a budovanie zádržných retenčných jazierok pri cestách

K zlepšeniu klimatických podmienok a k zabráneniu  prehrievania zemského povrchu výrazne prispieva aj zadržiavanie vody v krajine. Vrátiť vodu do prírody v mieste, kde spadla a udržať ju tam čo najdlhšiu dobu, je neľahká úloha. Jednou z  alternatív zadržiavania dažďovej vody je budovanie retenčných jazierok a výsadba vhodných druhov rastlín. Zverejnila Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja ( SÚC TTSK).   Žijeme v dobe stavebného boomu, obklopení nespočetným množstvom veľkých …

Čítaj viac