Vysoký záujem o štipendium v hodnote 9000 eur

Slovenská republika vyvíja úsilie, aby si svoje talenty udržala doma. Ministerstvo školstva prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR podporuje a motivačne pôsobí na študentov, aby pokračovali vo svojom štúdiu na slovenských univerzitách. jednou z foriem je aj štipendium.

Podpora talentovaných študentov cez štipendijnú schému

Diktuje to štipendijná schéma s názvom „Študujem doma, Slovensko ma odmení.“, ktorá ponúka možnosť získať štipendium až do výšky 9 000 eur. V druhom ročníku tejto iniciatívy sa zaregistrovalo 4502 uchádzačov a na akademický rok 2023/2024 bolo úspešne priznaných 1550 štipendií.

Ako sa uchádzať o štipendium

Tento rok sa o štipendium uchádzalo trojnásobne viac maturantov než bol počet dostupných štipendií. Maturanti, ktorí sa rozhodli pokračovať vo svojom štúdiu na slovenskej vysokej škole, mohli podať svoju žiadosť elektronicky prostredníctvom webstránky https://stipendia.portalvs.sk/ v mesiacoch jún a júl.

Zápis na štúdium ako podmienka získania štipendia

Program je navrhnutý tak, aby motivoval kvalitných a talentovaných študentov na pokračovanie štúdia vo vysokoškolských inštitúciách na Slovensku. Tým by prispeli k rozvoju seba samých a celého Slovenska. Štipendium je určené pre študentov, ktorí úspešne ukončili strednú školu maturitnou skúškou a zapísali sa na dennú formu štúdia na slovenskej vysokej škole na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

Hodnotenie žiadostí a prerozdelenie štipendií

V druhom ročníku tejto štipendijnej schémy prijalo ministerstvo 4502 žiadostí. Z toho bolo 3894 žiadostí od najtalentovanejších slovenských maturantov a 608 žiadostí od nadpriemerných študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo špecifických znevýhodnených skupín. Na akademický rok 2023/2024 priznalo 1550 štipendií, z toho 1091 najtalentovanejším slovenským maturantom a ďalších 459 štipendií nadpriemerným študentom z ohrozených skupín.

Ministerstvo školstva v spolupráci s vysokými školami zhodnotilo všetky podané žiadosti. Študenti boli informovaní o výsledkoch prostredníctvom svojho osobného profilu a tiež e-mailom.

Ďalšie kroky: vyplácanie a podmienky udržania

Momentálne intenzívne pracujeme na ďalších krokoch. Predovšetkým na podpísaní zmlúv s vysokými školami a zaslaní finančných prostriedkov. Po odsúhlasení a podpísaní zmlúv vysokými školami bude zabezpečený prevod prostriedkov na vysoké školy. Následne vysoké školy štipendistom vydajú rozhodnutia o udelení štipendií,“ informoval štátny tajomník Róbert Zsembera.

Vysoké školy budú zabezpečovať vyplácanie štipendií v súlade so svojimi vnútornými predpismi a procesmi. Úspešní študenti získajú finančnú podporu v celkovej výške 9 000 EUR na tri roky bakalárskeho štúdia za predpokladu, že nedôjde k porušeniu podmienok na udržanie štipendia.

V jednom akademickom roku tak budú študenti podporení sumou 3 000 EUR. Štipendium bude vyplácané vysokou školou na mesačnej báze za mesiace september až jún vo výške 300 EUR. V prvej dávke štipendia budú štipendistom vyplatené finančné prostriedky, na ktoré mali nárok od septembra, v plnej výške.

Ilustračné foto Zdroj: Pixabay
Ilustračné foto Zdroj: Pixabay

Pozri aj

TTSK vybavil tri odborné učebne v zdravotníckej škole v Skalici novým vybavením. Zdroj: TTSK

TTSK vybavil tri odborné učebne v zdravotníckej škole v Skalici novým vybavením

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v zlepšovaní podmienok pre odborné vzdelávanie na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *