Archív tagu: katastralne

Viac ako 7 miliónov eur na opravu cesty a mosta v katastrálnom území Myjava

Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), poskytovateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej prijímateľa – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP č. NFP302010BQR1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej sume 7 …

Čítaj viac