Archív tagu: Kadlec Melisova

Čestné uznanie pre Ľubicu K. Melišovú za výnimočný prístup pri obnove pamiatok v Senici a Sobotišti

Čestné uznanie bolo udelené odbornou porotou súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix (KPR) projektovej manažérke Ľubici Kadlec Melišovej, za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu Habánskeho mlyna v obci Sobotište a objektu Letohrádku v meste Senica. Mesto Senica a obec Sobotište sú členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie). 15. ročník súťaže KPR …

Čítaj viac