Archív tagu: Green Foundation

Mokrade pre život a prosperitu

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne, postupným zalesňovaním, vysúšaním a zazemňovaním dochádzalo k znehodnocovaniu mokradí na celom území Slovenska, nevynímajúc ani mokrade v alúviu rieky Moravy. Pôda mokradí sa vníma ako neúrodná a nepoužiteľná, preto sa často vysušuje, zaváža zeminou, či biotop ustupuje developerským projektom. Pritom mokrade a ich ekosystémy majú dokázateľný pozitívny dopad na prírodu a kvalitu života nielen …

Čítaj viac