Archív tagu: enviroportal

BSK: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov v Gajaroch

V obci Gajary v okrese Malacky by sa malo postaviť mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK). V obci Gajary v okrese Malacky by sa malo postaviť mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť T2AM Recycling, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady sú približne 1,3 …

Čítaj viac

V okolí Skalice by malo “vyrásť” 17 veterných turbín

Ilustračné foto: Veterné turbíny Cerová-Rozbehy zdroj: Vlado Miček NaZahori.sk

V okolí Skalice by malo “vyrásť” 17 veterných turbín a to Veterný park Skalica – východ a Veterný park Skalica – západ. Navrhovateľom oboch veterných parkov je Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Vyplýva to z dokumentov, v rámci posudzovania vplyvov, ktoré zverejnil Enviroportál. Veterný park Skalica- východ Účelom navrhovanej činnosti je výstavba veterného parku v katastri mesta Skalica, okres Skalica, ktorý …

Čítaj viac

Združenia podali Odpor voči rozhodnutiu k spôsobu likvidácie hliniska v Borskom Sv. Jure

Účelom navrhovanej činnosti je likvidácia hliniska v DP Borský Jur, za využitia inertných stavebných odpadov z líniovej stavby, ktorá by spĺňala súčasné zákonné požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi, banského zákona ako aj stavebno – technické predpisy. Zverejnil informačný portál MŽP SR. „ Prípadná realizácia je v rozpore s cieľmi našich združení. Proti tejto aktivite bola spísaná petícia, ktorú podporilo …

Čítaj viac

Projekt výstavby rodinných domov Kúty – Na Cihlách II. etapa je na posúdení EIA

Projekt výstavby rodinných domov IBV “Kúty – Na Cihlách” II. etapa je na posúdení vplyvov na životné prostredie EIA. Informuje o tom enviroportál MŽP SR. Navrhovateľ (investor) Obec Kúty je povinný spracovať zámer pre potreby zisťovacieho konania. Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie bude Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Účel navrhovanej činnosti Účelom navrhovanej …

Čítaj viac