Z rozprávky do rozprávky, Dolná Streda

Obec Dolná Streda Obecný úrad Dolná Streda, Jána Majku 650, Dolná Streda, Slovensko

7.9.2024 bude prvý detský festival v povodí Váhu na tomto území. Plus otvorenie náučného chodníka okolo mŕtveho ramena Váhu a otvorenie komunitnej záhrady popri cyklotrase. Všetci sú srdečne vítaní od 1 do 99 rokov. Organizuje Čmeliačik OZ, Z rozprávky do rozprávky prídete podporiť ozetko, kde uvidíte rozprávkové bytosti ako si žijú pri Váhu. Z rozprávky …